background image

Liên hệ

Liên hệ

Vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây hoặc gửi form liên hệ. Chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất có thể

Địa chỉ: 08 Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
Điện thoại : (84-256) 3892401 – 3892402 – 3892461 – 3891618
Fax : (84-256) 3891162
Email : hotelquynhon@dng.vnn.vn
Website : www.quynhonhotel.com.vn

Giám đốc: Ông Nguyễn Thiện Thích
Điện thoại: (+84 256) 3891978
Phó Giám đốc : Bà Nguyễn Thị Mai Sinh
Điện thoại: (+84 256) 3892401

Gửi thông tin liên hệ

Tên bạn (*)

Email (*)

Chủ đề:

Nội dung liên hệ: