Liên hệ

Liên hệ

Vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây hoặc gửi form liên hệ. Chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất có thể

Địa chỉ: 08 Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
Điện thoại : (84-56) 3892401 – 3892402 – 3892461 – 3891618
Fax : (84-56) 3891162
Email : hotelquynhon@dng.vnn.vn
Website : www.quynhonhotel.com.vn

Giám đốc: Ông Nguyễn Thiện Thích
Điện thoại: (+84 56) 3891978  –  Di động : 0914 035 393
Phó Giám đốc : Bà Nguyễn Thị Mai Sinh
Điện thoại: (+84 56) 3892401  – Di động : 0914 130 566

Gửi thông tin liên hệ

Tên bạn (*)

Email (*)

Chủ đề:

Nội dung liên hệ: