Phòng

Superior Double
980.000một đêm

2 giường ngủKhuyến mãi: Book 10 phòng quý khách sẽ được miễn phí 01 phòng( cho mỗi lượt khách)

 • Miễn phí 02 chai Aquafina 0,35l
 • Điều hòa, Tủ lạnh
 • TV cáp/Wifi Free
 • Buffet sáng
 • 2 người
 • 2 giường
Đặt phòng
Superior
780.000một đêm

1 giườngKhuyến mãi: Book 10 phòng quý khách sẽ được miễn phí 01 phòng(cho mỗi lượt khách)

 • Miễn phí 02 chai Aquafina 0,35l
 • Điều hòa, Tủ lạnh
 • TV cáp/Wifi Free
 • Buffet sáng
 • 2 người
 • 1 giường
Đặt phòng
Deluxe Double
980.000một đêm

2 giường ngủKhuyến mãi: Book 10 phòng quý khách sẽ được miễn phí 01 phòng(cho mỗi lượt khách)

 • Miễn phí 02 chai Aquafina 0,35l
 • Điều hòa, Tủ lạnh
 • TV cáp/Wifi Free
 • Buffet sáng
 • 2 người
 • 2 giường
Đặt phòng
Deluxe
850.000một đêm

1 giườngKhuyến mãi: Book 10 phòng quý khách sẽ được miễn phí 01 phòng(cho mỗi lượt khách)

 • Miễn phí 02 chai Aquafina 0,35l
 • Điều hòa, tủ lạnh
 • Truyền hình cáp
 • Buffet sáng
 • 2 người
 • 1 giường
Đặt phòng
Deluxe
850.000một đêm

1 bedKhuyến mãi: Book 10 phòng quý khách sẽ được miễn phí 01 phòng(cho mỗi lượt khách)

 • Miễn phí 02 chai Aquafina 0,35l
 • Điều hòa, Tủ lạnh
 • TV cáp/Wifi Free
 • Buffet sáng
 • 2 người
 • 1 giường
Đặt phòng
Deluxe Triple
1.180.000một đêm

3 giườngKhuyến mãi: Book 10 phòng quý khách sẽ được miễn phí 01 phòng(cho mỗi lượt khách)

 • Miễn phí 03 chai Aquafina 0,35l
 • Điều hòa, Tủ lạnh
 • TV cáp/Wifi Free
 • Buffet sáng
 • 3người
 • 3 giường
Đặt phòng
Deluxe Twin
950.000một đêm

2 giường ngủKhuyến mãi: Book 10 phòng quý khách sẽ được miễn phí 01 phòng(cho mỗi lượt khách)

 • Miễn phí 02 chai Aquafina 0,35l
 • Điều hòa, Tủ lạnh
 • TV cáp/Wifi Free
 • Buffet sáng
 • 2người
 • 2 giường
Đặt phòng
Superior
850.000một đêm

2 giường ngủKhuyến mãi: Book 10 phòng quý khách sẽ được miễn phí 01 phòng(cho mỗi lượt khách)

 • Miễn phí 02 chai Aquafina 0,35l
 • Điều hòa, Tủ lạnh
 • TV cáp/Wifi Free
 • Buffet sáng
 • 2 người
 • 2 giường
Đặt phòng
Superior Twin
1.000.000một đêm

2 giường ngủKhuyến mãi: Book 10 phòng quý khách sẽ được miễn phí 01 phòng(cho mỗi lượt khách)

 • Miễn phí 03 chai Aquafina 0,35l
 • Điều hòa, Tủ lạnh
 • TV cáp/Wifi Free
 • Buffet sáng
 • 2-3 người
 • 2 giường (1,80m & 1,20m)
Đặt phòng
Superior Double
980.000một đêm

2 giường ngủKhuyến mãi: Book 10 phòng quý khách sẽ được miễn phí 01 phòng(cho mỗi lượt khách)

 • Miễn phí 02 chai Aquafina 0,35l
 • Điều hòa, Tủ lạnh
 • TV cáp/Wifi Free
 • Buffet sáng
 • 2 người
 • 2 giường
Đặt phòng
Deluxe Double
980.000một đêm

2 giường ngủKhuyến mãi: Book 10 phòng quý khách sẽ được miễn phí 01 phòng(cho mỗi lượt khách)

 • Miễn phí 02 chai Aquafina 0,35l
 • Điều hòa, Tủ lạnh
 • TV cáp/Wifi Free
 • Buffet sáng
 • 2người
 • 2 giường
Đặt phòng
Superior
850.000một đêm

1 giườngKhuyến mãi: Book 10 phòng quý khách sẽ được miễn phí 01 phòng(cho mỗi lượt khách)

 • Miễn phí 02 chai Aquafina 0,35l
 • Điều hòa, Tủ lạnh
 • TV cáp/Wifi Free
 • Buffet sáng
 • 2 người
 • 1 giường
Đặt phòng
Superior Twin
980.000một đêm

2 giường ngủKhuyến mãi: Book 10 phòng quý khách sẽ được miễn phí 01 phòng(cho mỗi lượt khách)

 • Miễn phí 02 chai Aquafina 0,35l
 • Điều hòa, Tủ lạnh
 • TV cáp/Wifi Free
 • Buffet sáng
 • 2người
 • 2 giường
Đặt phòng