background image

Liên hệ

Liên hệ

Vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây hoặc gửi form liên hệ. Chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất có thể

Địa chỉ: 10 Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
Điện thoại : (+84)2563892401 – 2563892402 – 2563898888
Fax : (84-56) 2563898888
Email : sales@quynhonhotel.com.vn
reservation@quynhonhotel.com.vn
Website : www.quynhonhotel.com.vn

Gửi thông tin liên hệ

Tên bạn (*)

Email (*)

Chủ đề:

Nội dung liên hệ: