background image

Phòng họp & Hội nghị

Hội trường Tầng 3 diện tích 800m2 với 500 chỗ ngồi, Hội trường Tầng 2 diện tích 600m2 với 350 chỗ ngồi,  và  04 phòng họp nhỏ từ 30-50 chỗ ngồi, Hệ thống Máy lạnh hiện đại, được trang trí và sắp xếp tùy theo yêu cầu của Khách hàng. Các dịch vụ đi kèm như: Màn hình Led, Máy photo, Dụng cụ văn phòng,  … và phục vụ Set Menu…

  • Hội trường Tầng 3 từ 50 khách trở lên: 6.000.000.VND/8h và 3.500.000,VND/4h (Bao gồm: Âm thanh hội nghị, Ánh sáng, Nhiệt độ, không bao gồm Hoa tươi)
  • Hội trường Tầng 2 từ 50 khách trở lên: 5.000.000.VND/8h và 3.000.000,VND/4h (Bao gồm: Âm thanh hội nghị, Ánh sáng, Nhiệt độ, không bao gồm Hoa tươi)
  • Phòng họp dưới 50 khách: 3.000.000.VND/8h và 2.000.000,VND/4h (Bao gồm: Âm thanh hội nghị, Ánh sáng, Nhiệt độ, không bao gồm Hoa tươi)
  • Màn hình Led: 2.500.000,VND/4h ; 5.000.000,VND/8h
  • Máy chiếu ( Projector ): 1.500.000,VND/8h ; 800.000,VND/4h
  • Màn chiếu: 400.000,VND/8h ; 250.000,VND/4h
  • Giải khát giữa giờ: Có giá từ 35.000.VND/suất